คริสตจักรนานาชาติออสโล

เราคือกลุ่มคริสเตียนที่รับใช้ บุคคลต่างๆ ในออสโลด้วยความรักและห่วงใย กลุ่มของเรารวบรวมผู้คนที่มาจากคริส่ตจักรต่างๆ จากหลากหลายชนชาติ เรามีความปรารถนาที่จะสรรเสริญพระเจ้า ศึกษาพระวัจน และความเป็นพี่น้องคริสเตียน ในการรวมกลุ่ม เราเสริมสร้างมิตรภาพสากลในพี่น้องคริสเตียนที่มาจากความหลากหลาย ซึงในความแตกต่างนั้นเป็นสิ่งดีที่ทำให้ชุมชนของเรามีความมั่งคั่งสมบูรณ์ คริสตจักรนานาชาติออสโล ( Oslo International Church – OIC) เป็นคริสตจักรสากลที่ร่วมกับบาทหลวงออสโล ในคริสตจักรออสโล พระคริสต์เป็นจุดศูนย์กลางในความผูกพัน เราดูแลกันและกัน อธิฐานร่ามกัน รักและห่วงใยกัน ทั้งทางสุขภาพร่างกายและจิตวิญญาน เรานมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ เริ่มเวลา 17 น. ณ คริสตจักร Gamlebyen (ท่านสามารถดูสถานที่ตั้งคริสตจักรได้จากแผนที่ด้านหลัง) เราใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสมัสการพระเจ้า และภาษานอร์เวย์ในช่วงท้ายของการนมัสการ