Sunday Service

The service consists of worship, prayer, and preaching in English. For the children, we offer Sunday School in both English and Norwegian during the sermon. After the service, everyone is welcome to stay for coffee.

Our services are every Sunday and we have recently moved to Hasle kirke in Oslo, Norway. Sometimes the time and place can change, so check the calendar below and subscribe to our newsletter to stay up-to-date.

Our services time is normally 16:00 but there are some exceptions this autumn. Please see the calendar below for more.

Find us

Hasle kirke
Eindrides vei 9
0575 Oslo
Norway

Nearest public transit stops

You can find directions on Oslo’s public transit website Ruter.no or the RuterReise app. Simply use Hasle kirke as your destination.

On rare occasions…

Sometimes our service time and place changes, so please check the calendar below and subscribe to our newsletter for the latest updates.

Norsk / Norwegian:

Hver søndag vi i Oslo Internasjonale Kirken har en gudstjeneste kl 16:00 i Hasle kirke. Tiden kan endre seg litt, så det er best å sjekke kalenderen over for oppdateringer. Du kan også holde deg oppdatert ved å abonnere til vår nyhetsbrev. Gudstjenesten foregår i engelsk.

Gudstjenesten inneholder lovsang, bønn, og prekener. Vi har også tospråklig søndagskole for barn i engelsk og norsk. Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe etter gudstjenesten.