คริสตจักรนานาชาติออสโล

เราคือกลุ่มคริสเตียนที่รับใช้ บุคคลต่างๆ ในออสโลด้วยความรักและห่วงใย กลุ่มของเรารวบรวมผู้คนที่มาจากคริส่ตจักรต่างๆ จากหลากหลายชนชาติ เรามีความปรารถนาที่จะสรรเสริญพระเจ้า ศึกษาพระวัจน และความเป็นพี่น้องคริสเตียน ในการรวมกลุ่ม เราเสริมสร้างมิตรภาพสากลในพี่น้องคริสเตียนที่มาจากความหลากหลาย ซึงในความแตกต่างนั้นเป็นสิ่งดีที่ทำให้ชุมชนของเรามีความมั่งคั่งสมบูรณ์ คริสตจักรนานาชาติออสโล ( Oslo International Church – OIC) เป็นคริสตจักรสากลที่ร่วมกับบาทหลวงออสโล ในคริสตจักรออสโล พระคริสต์เป็นจุดศูนย์กลางในความผูกพัน เราดูแลกันและกัน อธิฐานร่ามกัน รักและห่วงใยกัน ทั้งทางสุขภาพร่างกายและจิตวิญญาน เรานมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ เริ่มเวลา 17 น. ณ คริสตจักร Gamlebyen (ท่านสามารถดูสถานที่ตั้งคริสตจักรได้จากแผนที่ด้านหลัง) เราใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสมัสการพระเจ้า และภาษานอร์เวย์ในช่วงท้ายของการนมัสการ

Categories
Fellowship international fellowship oslo

Context

OIC leadership team focuses more on human relationships rather than structures and activities.      We want to grow as Christians and bring his love to non-churched friends and colleagues. WE THEREFORE INVITE YOU TO PARTICIPATE IN A CELL GROUP AND / OR IN THE SUNDAY FELLOWSHIPS!      OIC cooperates with  the Bishop of Oslo in the […]

Categories
Faith Fellowship intercultural fellowship oslo

What do we believe in?

Oslo International Church believes that mission belongs to God. He is the one who initiated and is active in doing mission. The aim of mission is not primarily to plant a church, but to help people to meet and follow Jesus and have eternal life in and through him. We therefore welcome everyone into our cell groups […]